Ohjeet

                                        PELASTUSSUUNNITELMA

LINNAVUOREN ERÄKESKUS

RETKI - JA LEIRIALUE

Pohjoinen leveys 60 astetta 33.166 minuuttia

Itäinen pituus 022 astetta 10.021 minuuttia   

(koordinaattijärjestelmä: WGS84)

Kajamontie 124

MASKU

1  Riskit

Tapaturmat

                      Kaatumisen tai putoamisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaan meno, 

                      päähän  kohdistuvat iskut,  yms.   loukkaantumiset.

                      Haavat veistäessä, syövyttävän aineen joutuminen iholle.

                      Savun tai kaasun hengittäminen.

                      Putoaminen jäihin ja muu vedenvaraan joutuminen.

Sairaskohtaus.

Tulipalo

                      Tulen leviäminen tulisijasta – takasta tai nuotiosta.

                      Rasvapalo keittiössä.

                      Maastopalo.

Eksyminen / katoaminen

Maastoon eksyminen.

                      Poistuminen alueelta ilmoittamatta asiasta vastuullisille.

2. Ennaltaehkäisevä toiminta

Tapaturmat

On nimettävä valvoja rajujen leikkien ja pelien ajaksi.

Linnavuorelle kiivettäessä ja kuljettaessa valvojien on huolehdittava, että kukaan ei mene liian lähelle jyrkänteitä. On varottava myös eräkämpän (yläkämpän) takana olevaa jyrkännettä. Yläkämpän viereisen jyrkänteen eteen asennettua köysiaitaa ei saa ylittää/alittaa. Tilanteissa, joissa ollaan lähellä yläkämpän jyrkännettä on  valvojan oltava  paikalla.

Uinnin ajaksi nimetään yksi valvoja jokaista 8 uimaria kohden, valvojien on sijoittauduttava siten, että he näkevät uimarit esteettä. Lapsille merkitään poijuilla turvallinen, matala uimaranta.  Uimarit jaetaan uimapareiksi, jotka uivat yhdessä ja tulevat pois vedestä samanaikaisesti. Uimareiden lukumäärä tarkistetaan säännöllisesti.

Melottaessa on aina varustauduttava pelastusliivein, sekä opastettava niiden oikeassa pukemisessa. Lasten ollessa vesillä on vesillä olon ajaksi nimettävä valvoja. 

Myrkylliset pesuaineet, maalit ja muut kemikaalit on sijoitettava omaan turvalliseen varastoon. Kaikkien aineiden käyttöturvallisuusohjeet on oltava käyttäjien saatavissa.

Vahvojen pesuaineiden ja kemikaalien käyttöä on opastettava ja valvottava. Työkalujen ja koneiden käyttöön annetaan opastusta, sekä korostetaan suojavarusteiden merkitystä ja  opetetaan ja valvotaan niiden käyttöä.

Tulipalo         

Retkeläisiä opastetaan tulen käytössä eikä tulta jätetä hetkeksikään valvomatta.

                      Nuotion lähistöllä tulee aina olla riittävästi vettä/vesiämpäreitä nuotion sammuttamiseen.

Sammutusvälineiden sijainti on näytettävä kaikille retken johtajille.

                      Sammuttimen käyttö selostetaan retken johtajille.

Palavat nesteet ja kaasupullot varastoidaan asianmukaisesti välittömästi käytön jälkeen.

Kaasukeittimien/grillin, retkikeittimien käyttöohjeisiin tutustutaan ennen käyttöä.

Poistumista rakennuksista harjoitellaan ja kaikille tiedotetaan

kokoontumispaikka, joka on Eräkämpän alapuolella lipputangon luona oleva lippuaukea.

Eksyminen / katoaminen

Maastoon ei lähetetä ketään varmistamatta hänen kykyä selvitä maastossa yksin.

                      Retken vastuullinen johtaja on selvillä retkeilijöiden määrästä, ja ryhmienjohtajat nimistä.

Rasteilla ja muualla maastossa pidetään säännöllistä kontrollia kaikista liikkujista.

3. Toimintaohjeet

3.1 Tapaturmat

Tapaturman sattuessa on ensiaputoimet aloitettava välittömästi, tyrehdyttämällä verenvuodot, varmistamalla hengityksen kulku ja sydämen toiminta.

Tarvittaessa on aloitettava elvytystoimet.

Vedenvaraan joutunut tuodaan maalle ja varmistetaan elintoiminnot ja tarvittaessa aloitetaan elvytys.

Mikäli uhri on tajuton on hänet käännettävä kylkiasentoon.

Jos uhri on tajuton, hänellä on murtumia, suuria haavoja, laajoja palo - /paleltuma- vammoja tai hän saanut iskun selkään tai päähän valittaen runsasta kipua ei uhria saa siirtää ja on aina tilattava sairasauto.

Sairasauto tilataan aina, jos ei olla varmoja kuinka toimitaan.

                      Avuntulo kestää noin 25 minuuttia, jona aikana potilas on pidettävä lämpimänä ja varmistettava hänen vointinsa.

Viimeisellä sivulla on ohjeet avun hälyttämiseksi

3.2 Tulipalo

                      Mikäli tuli pääsee irti on kiinnitettävä kaikkien huomio tilanteeseen.

Kaikki retkeilijät ohjataan kokoontumispaikalle, varusteet otetaan mukaan vain jos siihen on aikaa.

KETÄÄN EI SAA PÄÄSTÄÄ TAKAISIN NOUTAMAAN VARUSTEITAAN !

Aloita alkusammutus ja hälytä apua.

Siirrä kaasupullot ja muut palaviennesteiden astiat kauemmaksi.

Mikäli paloa ei saada nopeasti hallintaan, pyri rajoittamaan se sulkemalla ovet ja ikkunat sekä pyri suojaamaan ympäristöä. Järjestä opastus onnettomuuspaikalle.

Toimintaa johtaa retken johtaja tai hänen määräämänsä henkilö, heillä on tilanteessa ehdoton käskyvalta.

Kokoontumispaikan vanhin tarkastaa paikallaolijat ja ilmoittaa tiedon sammutustyön johtajalle.

Tilanteesta ilmoitetaan Linnavuoren isännälle: Jukka-Pekka Rauti,   p. 045-1350995

3.3 Eksyminen / katoaminen

                      Varmistetaan ovatko myös kadonneen henkilön varusteet kadonneet.

                      Tarkistettava onko muitakin kateissa.

                      Missä ja milloin on kadonneesta tehty viimeinen varma havainto.

                      Tarkistetaan lähiympäristö ja mahdolliset piilopaikat.

Arvioidaan mihin kadonnut mahdollisesti pyrkii:

                      Lähin bussipysäkki sijaitsee Ruskontien ja Seppäläntien risteyksessä n. 3 km:n päässä.

Soitetaan kadonneen matkapuhelimeen (jos hänellä on sellainen).

                      Suoritetaan nopea etsintä oletetulla katoamisalueella.

Otetaan yhteyttä kadonneen omaisiin ja selvitetään olemassa oleva tilanne.

Samalla kysytään, onko kadonnut ollut mahdollisesti yhteydessä heihin.

                      Otetaan yhteys viranomaisiin sekä ilmoitetaan asiasta oman organisaation johtajalle.

3.4 Avun hälyttäminen

                      Normaalioloissa alueella toimivat kaikki matkapuhelinverkot. 

               Hätänumerot:                                    

                              Palokunta / ambulanssi               112        

                              Poliisi                                            112

               Neuvontanumerot:

                              Sairaanhoidon neuvonta             10023

                              Myrkytystietokeskus                     09 / 471 977

SOITTAESSASI:

                      KERRO NIMESI

SOITAT PARTIOLAISTEN LEIRIALUEELTA LINNAVUOREN ERÄKESKUKSESTA, MASKUSTA, KAJAMONTIE 124. (yllä koordinaatit)

KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT, ONKO LOUKKAANTUNEITA, KUINKA HE OVAT LOUKKAANTUNEET, ONKO JOKU KATEISSA

KERRO PALJONKO VÄKEÄ ON ALUEELLA JA, ETTÄ HEIDÄT ON SIIRRETTY KOKOONTUMISALUEELLE – LIPPUAUKEALLE.

ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN OLET SAANUT SIIHEN LUVAN HÄLYTYSKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄLTÄ

JÄRJESTÄ TIENRISTEYKSEEN OPASTUS ONNETTOMUUSPAIKALLE.

Yhteystietoja:

Linnavuoren Eräkeskuksen isäntä: Jukka-Pekka Rauti   puh. 045 - 1350995

Mikäli havaitset puutteita Linnavuoren alueen turvavarusteissa, palohälyttimissä, koneissa tai laitteissa, niin

ilmoita siitä palautelapulla  avainta palauttaessasi  tai puhelimitse Linnavuoren isännälle.